Vår investeringsfilosofi

Vår förvaltning är baserad på tre grundpelare

Ikon som indikerar att avancerade algoritmer används

Pelare 1

Algoritmer baserade på vetenskap och lång erfarenhet

Ikon som indikerar att något är noga utvalt

Pelare 2

Endast noga utvalda finansiella instrument används

Ikon som indikerar att något är individuellt anpassat

Pelare 3

Individuellt anpassad portfölj och förvaltningsstrategi

Pelare 1

Algoritm i världsklass

Över 10-års erfarenhet

Kalle Erlandzon, medgrundare till Waizer och doktor inom finansiell ekonomi, är en av Sveriges ledande forskare och experter inom privatekonomiskt sparande.
Han har även tidigare grundat Lifeplan, en av Europas ledande digitala rådgivare inom pensionsförsäkringsområdet.

Denna forskning och erfarenhet använder vi.

Nobelprisvinnande forskning

Algoritmen bygger på flertalet framgångsrika nobelpristagares teorier. Viktigast är Harry Markowitz Modern Portföljteori och Robert Merton och Paul Samuelsons teorier om dynamisk allokering. Algoritmen kan därför generera maximal riskjusterad avkastning genom diversifiering och genom att dynamiskt justera risken över tid.

Detta är exakt vad vår algoritm utför.

Bild på Karl Erlandzon - Förvaltningschef för Waizer AB
Pelare 2

Noga utvalda instrument

Ikon som indikerar att något är individuellt anpassat

Fonder och ETFer

Vi har aktivt valt att endast använda fonder och ETFer som en del av de finansiella produkter vi erbjuder. Anledningen till detta val är att fonder och ETFer erbjuder många fördelar jämfört med att investera i individuella aktier, t.ex. bättre diversifiering, mindre volatilitet, och lägre kostnad.

Ikon som visar att något utvärderas

Noggrann utvärdering

Alla fonder och ETFer är inte lika bra. Vi utför därför en detaljerad analys av tillgängliga fonder och ETFer för att jämföra faktorer, t.ex. historisk utveckling, kostnad, underliggande innehav, geografisk exponering, och varians. Vi fastställer även referensvärden på varje instrument som vår algoritm sedan använder.

Ikon som visar att något är bra.

Endast de bästa

Baserat på vår analys inkluderar vi självklart endast de bästa i vårt utbud av finansiella produkter vi investerar i. Innan nya instrument läggs till, estimerar vi också samvariansen mellan varje produkt och vi uppdaterar också vår analys kontinuerligt för att säkerställa att vi endast erbjuder de bästa.
Våra instrument.

Pelare 3

Anpassat efter dig

Ikon som indikerar en målsättning

Ditt sparmål

Du definierar själv ditt sparmål. För tillfället erbjuder vi 3 standardiserade sparmål som vi kallar a) tidsbestämt, b) icke tidsbestämt, och c) pension. Vi anpassar sedan vår förvaltning baserat på ditt angivna sparmål. Du anger också förutsättningar som insättningsbelopp, summa att månadsspara, och eventuellt slutdatum för ditt sparande.

Ikon som indikerar att det är en balans mellan risk och avkastning

Din risk preferens

Att investera pengar innebär alltid en viss risk. Oftast finns det ett tydligt samband mellan potentiell avkastning och risknivån. Detta innebär att är man villig att ta hög risk så finns det en möjlighet till hög avkastning, men också att man förlorar en stor del av sitt kapital. Du anger själv vilken risknivå du är bekväm med.

Ikon som visar att det är en personlig utvärdering

Din situation

Avslutningsvis ber vi dig svara på en del kontrollfrågor angående din övergripande ekonomiska situation. Vi gör detta delvis då det är ett lagkrav, men också för att kunna ge dig ett ännu mer individuellt råd och anpassad förvaltning. I slutändan finns vi till för din skull och vill anpassa vår tjänst efter dina behov. Dina svar hjälper oss att uppnå detta mål.

 

Spara på dina villkor