Användarvillkor

Senast uppdaterad: 20170710

 1. Detta dokument / denna sida (och innehållet som refereras) anger användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda webbsidan waizer.se (”Webbsidan”), antingen som besökare eller som registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda någon del av Webbsidan deklarerar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du kommer följa dem. Dessa Användarvillkor blir gällande då du först använder Webbsidan. Om du inte accepterar Användarvillkoren bör du sluta använda Webbsidan omedelbart.

 

 1. Webbsidan drivs av Waizer AB (“vi”), ett värdepappersbolag reglerat av Finansinspektionen i Sverige med registreringsadress, Banérgatan 16, 115 23 Stockholm och organisationsnummer 559018-9303.

 

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online och utan att på förhand avisera dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera informationen online för att uppdatera dig om eventuella ändringar. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

 

 1. Du är ansvarig för all åtkomst till Webbsidan genom din internetuppkoppling och för att informera möjliga andra användare om dessa Användarvillkor.

 

 1. Du ska inte på något vis använda Webbsidan till eller delge oss eller Webbsidan eller någon annan användare av Webbsidan någonting som på något sätt:
  1. är ett brott mot någon lag, författning, reglering eller stadga av tillämplig jurisdiktion;
  2. är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
  3. är felaktigt eller inaktuellt;
  4. kan vara obscent, opassande, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, pornografiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt, smädligt, hatiskt, hotfullt, ärekränkande, osant eller politiskt;
  5. föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
  6. kan inkräkta på eller bryta mot upphovsrätt eller annan immaterialrätt (inklusive och utan begränsning varumärkesrätt och sändningsrätt) eller privatlivets helgd eller andra rättigheter gällande oss eller tredje person;
  7. strider mot våra intressen
  8. motsäger någon särskild regel eller något krav uppgett på Webbsidan gällande en viss del av Webbsidan eller Webbsidan generellt; eller
  9. omfattar din användning, spridning eller överföring av virus, oönskad e-post, trojaner, trap doors, back doors, Easter eggs, maskar, time bombs, cancel-bots eller drivrutiner som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

 

 1. Du ger oss härmed ett oåterkalleligt, royaltyfritt, världsomspännande, överlåtbart tillstånd att använda allt material du överlämnar till oss på våra publika forum eller på Webbsidan för ändamålet att använda på Webbsidan samt för att marknadsföra (på alla sätt och i alla media) våra tjänster. Du godkänner att vi kan uppdatera eller ändra dina uppgifter för att säkerställa tjänstens eller Webbsidans funktionalitet. Dessa rättigheter inkluderar inte uppgifter som är av personlig karaktär och / eller skyddas av relevanta lagar och förordningar, till exempel Personuppgiftslagen (PUL), och som du behöver ange för att registrera dig som användare eller för att beställa våra tjänster.

 

 1. Kommentarer och annat material som finns på Webbsidan är inte tänkt att vara rådgivande innan du signerar ett Avtal om diskretionär förvaltning (”Diskretionärt förvaltningsavtal). Vi avsäger oss därför allt ansvar för tillit som lagts på sådana uppgifter som någon besökare lämnat på Webbsidan, eller någon som kan vara informerad om dess innehåll.

 

 1. Du åtager dig att alltid följa användarinstruktioner för Webbsidan och dess användarvillkor.

Webbsidans tillgänglighet, säkerhet, och riktighet

 1. Trots att vi eftersträvar att ha Webbsidan tillgänglig dygnet runt, kan vi inte hållas ansvariga för att Webbsidan av någon anledning någon gång inte skulle vara tillgänglig. Vi garanterar inte att din tillgång till Webbsidan kommer vara oavbruten, i rätt tid, och utan fel. Vidare kommer Webbsidans funktionalitet att vara begränsad under vissa tidsperioder, främst nattetid, på grund av, men ej uteslutande, underhåll av funktionalitet och uppgraderingar. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll eller introducera nya sidor och funktioner som kan göra att Webbsidan temporärt inte är tillgänglig.

 

 1. Tillgång till Webbsidan kan när som helst stängas av för dig personligen eller för alla användare, tillfälligt eller permanent, när som helst och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av Webbsidan används av vilka skäl som helst. Om vi inför restriktioner för dig personligen kommer du inte kunna använda Webbsidan innan vi släpper denna restriktion.

 

 1. Vi garanterar inte att Webbsidan är kompatibel med all hård- eller mjukvara som du använder. Vi ska inte hållas ansvariga för skador som kan uppkomma på din datautrustning, mjukvara eller annan tillhörighet, genom virus eller annan kod, beroende på din tillgång till eller ditt användande av Webbsidan. Vi ska heller inte hållas ansvariga för tredje persons handlingar.

 

 1. Vi kan ändra eller uppdatera Webbsidan och allt dess innehåll utan att informera dig.

 

 1. Trots att vi eftersträvar att information och material på Webbsidan är korrekt, lämnar vi ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, för att uppgifter är kompletta, korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga. Inom lagens ramar accepterar vi inget ansvar för felaktigheter eller försummelse framför allt då denna informationen får aldrig anses vara rådgivande innan du signerar Diskretionärt förvaltningsavtal. Detta påverkar inte vår eventuella avtalsenliga skyldighet mot dig att förse dig med tjänster, inklusive eventuell avtalsenlig skyldighet att förse dig med korrekt information, och råd vilket vi kan göra genom en säker del av Webbsidan, tillgänglig för personer med relevanta inloggningsuppgifter.

 

 1. Materialet på Webbsidan tillhandahålls endast i informativt syfte och ska inte rendera i åtagande eller skyldigheter från vår sida. Information på Webbsidan ska inte utgöra del av erbjudanden eller avtal.

Registrering för användning av tjänsten

 1. Om du genomför en användarregistrering på Webbsidan kommer du, så fort du har identifierat dig, skapa en användarprofil (”Profil”) vilken du kommer ha tillgång till genom ”Min Profil” på Webbsidan. För att registrera dig behöver du identifiera dig med ditt Bank ID, e-postadress, telefonnummer, och möjligen även annan personlig information. Vi behandlar din personliga information enligt gällande lagar och standarder för personlig datahantering. Se vår Sekretesspolicy för mer information om detta.

 

 1. Du måste vara registrerad med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder, bl.a. för att information om tjänsten ska kunna skickas till dig. En Profil som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan kräva att du validerar din Profil vid registreringen eller senare om vi förmodar att du har använt en felaktig e-postadress.

 

 1. När du registrerar en Profil kommer du automatisk vara tillgänglig för all typ av kommunikation från Waizer AB, och när du därefter loggar in på ”Min Profil”, kan du välja vilken typ av informationsutskick du vill fortsätta mottaga (t.ex. nyhetsbrev och information om erbjudanden). Du kan när som helst ändra dina inställningar i inloggat läge på ”Min Profil”.

 

 1. Vi sparar information gällande din Profil, men av säkerhetsskäl kan du inte alltid direkt ta del av denna information. Du kan dock alltid ändra dina personliga uppgifter i ”Min Profil” som du finner när du har loggat in via ditt BankID. Där kan du även få tillgång till information rörande dina kontoförehavanden, transaktioner, kontraktsnotor och annan väsentlig information du är berättigad till.

Vårt ansvar

 1. Så långt som lagen tillåter, i alla andra fall än när det gäller tjänster som vi erbjuder för en enskild kund (vilka ska regleras av sina egna avtalsvillkor), i den omfattning som tillåts av lag ska:
  1. vårt totala ansvar till dig och tredje person ska under inga omständigheter överstiga ett värde på det största av: i) SEK 100; eller ii) 110% av en totalsumma du betalat till oss under de 12 månaderna innan orsaken till talan uppstod; och’
  2. vi inte hållas ansvariga (vare sig i avtal, kränkning, försummelse, återställande eller någon juridisk aspekt av ansvar) i förhållande till din användning eller oförmåga att använda eller försening av användning av Webbsidan eller material på den eller tillgängligt från den eller från någon åtgärd eller ett beslut som en följd av att använda Webbsidan eller sådant material för några: (i) indirekta förluster eller följdförluster, skador, kostnader eller utgifter; (ii) förlust av verklig eller förväntad vinst;(iii) kontraktsförlust; (iv) förlust av penninganvändande; (v) förlust av förväntade besparingar; (vi) omsättningsförlust; (vii) förlust av goodwill; (viii) förlorat rykte; (ix) förlorade affärer; (x) tidsförlust; (xi) möjlighetsförlust; eller (xii) förlust av, skada på eller korruption av data; oavsett om sådana förluster var rimligen förutsebara eller om vi blivit informerade om att du kanske skulle lida sådana förluster. För att undvika tvivel, (ii) och (xii) gäller oavsett om sådan förlust är direkt, indirekt eller annat.

 

 1. Om du ingår avtal med oss genom att på Webbsidan teckna ett kundavtal som du signerar, som vi accepterar i enlighet med vårt Diskretionära förvaltningsavtal, ska de relevanta villkoren i detta Diskretionära förvaltningsavtal gällande vårt ansvar och dess begränsning i relation till ett sådant avtal ersätta villkoren för ansvarsbegränsning i paragraf 19.a ovan.

Varumärken

 1. Waizer ABs namn och logotyper och alla relaterade namn, designmärken, och slogans är våra eller våra licensgivares varumärken eller service marks.

Immaterialrätt

 1. Vi är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella egendomar på Webbsidan och materialet som publiceras på den. Dessa egendomar är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag över hela världen. Eftertryck förbjudes.

 

 1. Du får dock skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från vilken del som helst av Webbsidan för personligt bruk och du får göra andra personer inom din organisation uppmärksamma på material publicerat på Webbsidan.

 

 1. Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på Webbsidan och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separerad från tillhörande text.

 

 1. Du får inte använda något material på Webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss eller våra licensgivare.

 

 1. Om du skriver ut, kopierar, eller laddar ner någon del av Webbsidan i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbsidan omedelbart och du måste, enligt ditt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

Information om dig och dina besök på Webbsidan

 1. Vi hanterar information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy. Genom att använda Webbsidan godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta.

Överföringar genom Webbsidan

 1. Avtal för tillhandahållandet av tjänster, slutna genom Webbsidan eller som ett resultat av dina besök, regleras genom vårt Disktretionärt förvaltningsavtal.

Tredje parts webbsidor

 1. Vi har ingen kontroll över och vi accepterar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till (om sidan vi länkar till inte drivs av oss). Sådana länkar har vi endast för din skull utan garanti, uttrycklig eller underförstådd, för innehållet på sidorna. Vi gör inte reklam eller rekommendationer för tredje parts hemsidor, vars länkar vi har på Webbsidan.

 

 1. Du får inte utan vår tillåtelse göra en frame med Webbsidan till din egen eller någon annans hemsida.

 

 1. Härmed ger vi dig ett återkallningsbart, icke-exklusivt och royaltyfritt tillstånd att länka till vår Webbsida från din hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt, utan att skada vårt rykte eller att dra fördel av det. Särskilt ska du inte:

 

 1. ge några garantier eller företrädande om oss, våra tjänster eller policys om du inte uttryckligen fått vårt godkännande;
 2. inte säga något som är felaktigt, missledande, nedsättande eller anstötligt om oss, våra tjänster eller policys; och
 3. uttryckligen eller underförstått, hävda att vi rekommenderar din sida eller samarbetar med den om så inte är fallet.

Övrigt

 1. Om något av dessa villkor skulle befinnas vara olagligt, ogiltigt, eller på annat sätt overkställbart på grund av lagarna i en stat eller ett land där dessa villkor var menade att gälla, ska det olagliga, ogiltiga eller overkställbara villkoret, så långt lagen tillåter, separeras och tas bort och de övriga Användarvillkoren ska fortsätta gälla och fortfarande vara bindande och tillämpliga.

Tillämplig lag och jurisdiktion

 1. Dessa Användarvillkor och din användning av Webbsidan (och alla relationer utan kontraktsnatur som kan uppstå genom eller i samband med dem) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Du accepterar det svenska domstolsväsendets exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister som kan uppkomma genom dessa Användarvillkor.