Ångerrätt och Klagomål

Ångerrätt

Vi försöker självfallet ge alla potentiella kunder så mycket relevant information som möjligt innan man köper vår tjänst. Men, om du utav någon anledning vill ångra ett köp kan du självklart göra det utan några problem.

Om du vill ångra ett köp ber vi dig att inom 14 dagar från den dag Avtalet ingicks kontakta vår kundtjänst via support@waizer.se eller genom att skicka ett brev till nedan adress. Ångerrätten sträcker sig per lag i fjorton (14) dagar men du kan självfallet också avsluta ditt konto närsomhelst efter att tidsfristen har löpt ut.

Att: VD (ångerrätt)
Waizer AB
Box 24101
104 51 Stockholm
Sverige

Notera att om du har redan har överfört pengar till ditt Waizer konto, så kan det ta upp till två veckor innan du får din utbetalning. Detta beror på att vi måste sälja av dina tillgångar och sedan överföra pengarna till ditt personliga bankkonto.

Waizer ersätter inte kunder för eventuella förändringar av marknadsvärdet på köpta finansiella tillgångar. Vi förbehåller oss även rätten att ta ersättning för den tid du har haft tjänsten och skäliga kostnader fram tills dess att ångerrätten utnyttjas.

Klagomål

Vi gör alltid vårt yttersta för att göra våra kunder 100% nöjda. Tyvärr så kommer vi antagligen inte lyckas med denna ambition och då har du som kund självfallet rätt att lämna in ett klagomål.

Det lättaste för dig som kund är att kontakta vår kundtjänst på support@waizer.se om du inte känner dig helt nöjd med någonting. Vi kommer då försöka göra allt vi kan för att hjälpa dig och åtgärda eventuella problem.

Om du efter kontakt med vår kundtjänst fortfarande inte känner dig nöjd och vill lämna in ett formelt klagomål kan du självklart göra det också. Då skickar du antigen ett brev till nedan adress eller via e-post.

Att: Compliance Officer Waizer AB (klagomålsansvarig)
Waizer AB
Box 24101
104 51 Stockholm
Sverige

E-post: klaga@waizer.se

Om du efter kontakt med vår klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd, kan du också kontakta Konsumenternas bank & finansbyrå som är en oberoende instans som hjälper kunder inom den finansiella industrin.

Konsumenternas bank & finansbyrå
Box 242 23 104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85

Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Du kan nå dem via nedan adress eller via deras hemsida.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm