Kom igång på 5 minuter

Steg för steg beskrivning

Steg 1

25%

Skapa din Waizer-profil

Svara på frågor angående ditt sparmål, belopp du vill spara, inställning till risk, och ett par frågor angående din nuvarande ekonomiska situation.

Läs mer om frågorna du behöver besvara.

I detta steg får du svara på 10-15 frågor. Specifikt så behöver du:

 • Välja sparmål
  Du kan välja mellan tre olika sparmål:
 1. Tidsbestämt – Välj detta alternativ om du vet ungefär när du behöver de sparade pengarna och / eller har en bestämd slutsumma du vill uppnå. Vanliga tidsbestämda sparmål inkluderar insatsen till en ny bostad, större renoveringar, drömresan, eller något annat större planerat framtida inköp.
 2. Icke tidsbestämt – Välj detta alternativ om du sparar utan att ha ett specifikt slutdatum för ditt sparande och / eller om du kanske behöver pengarna med kort varsel. Passar perfekt om du vill bygga upp en buffert för oväntade utgifter eller om du bara vill få dina sparpengar att växa över tid. Du kan även ange en buffertsumma du alltid vill ha lättillgänglig för oväntade utgifter.
 3. Privat pensionssparande – Välj detta alternativ om du känner att du vill ha lite extra pengar under pensionen. Förvaltningen liknar ett tidsbestämt sparande, men du får extra hjälp att identifiera ditt sparbehov under kontoöppningsprocessen. Observera att vi för närvarande inte förvaltar kapital bundet i pensionsförsäkringar utan endast privat kapital.
 • Välja sparbelopp
  Du behöver börja med minst 500 kronor. Du kan även välja att månadsspara och då behöver du sätta minst 100 kronor i månaden. Aktiveringen av månadssparande gör du efter att du kopplat ett bankkonto till ditt Waizer-konto.
  Du kan även flytta tillgångar som du har i ett befintligt ISK till ditt nya Waizer kopplade Nordnet ISK. Läs mer i vår FAQ om hur du flyttar befintliga tillgångar.
 • Definiera din riskpreferens
  Du kan välja mellan fem risknivåer, Mycket Låg till Mycket Hög. Med en högre risknivå har du möjligheten att få ditt kapital att växa mer, men det finns även en högre risk för en nedgång, dvs., variansen i utfallet är högre ju högre risk du väljer.
  Du kan även ändra din risknivå i framtiden om du känner att din situation eller dina preferenser har förändrats.
 • Berätta om din övergripande ekonomiska situation
  Här får du besvara en del standard frågor så som din månadsinkomst, boende form, och eventuella skulder. Denna information används för att finjustera vårt investeringsråd och investeringsplan så att den passar så bra som möjligt för just dig.
Bild som indikerar att frågor ska besvaras online

Steg 1

25%

Skapa din Waizer-profil

Svara på frågor angående ditt sparmål, belopp du vill spara, inställning till risk, och ett par frågor angående din nuvarande ekonomiska situation.

Läs mer om frågorna du behöver besvara.

I detta steg får du svara på 10-15 frågor. Specifikt så behöver du:

 • Välja sparmål
  Du kan välja mellan tre olika sparmål:
 1. Tidsbestämt – Välj detta alternativ om du vet ungefär när du behöver de sparade pengarna och / eller har en bestämd slutsumma du vill uppnå. Vanliga tidsbestämda sparmål inkluderar insatsen till en ny bostad, större renoveringar, drömresan, eller något annat större planerat framtida inköp.
 2. Icke tidsbestämt – Välj detta alternativ om du sparar utan att ha ett specifikt slutdatum för ditt sparande och / eller om du kanske behöver pengarna med kort varsel. Passar perfekt om du vill bygga upp en buffert för oväntade utgifter eller om du bara vill få dina sparpengar att växa över tid. Du kan även ange en buffertsumma du alltid vill ha lättillgänglig för oväntade utgifter.
 3. Privat pensionssparande – Välj detta alternativ om du känner att du vill ha lite extra pengar under pensionen. Förvaltningen liknar ett tidsbestämt sparande, men du får extra hjälp att identifiera ditt sparbehov under kontoöppningsprocessen. Observera att vi för närvarande inte förvaltar kapital bundet i pensionsförsäkringar utan endast privat kapital.
 • Välja sparbelopp
  Du behöver börja med minst 500 kronor. Du kan även välja att månadsspara och då behöver du sätta minst 100 kronor i månaden. Aktiveringen av månadssparande gör du efter att du kopplat ett bankkonto till ditt Waizer-konto.
  Du kan även flytta tillgångar som du har i ett befintligt ISK till ditt nya Waizer kopplade Nordnet ISK. Läs mer i vår FAQ om hur du flyttar befintliga tillgångar.
 • Definiera din riskpreferens
  Du kan välja mellan fem risknivåer, Mycket Låg till Mycket Hög. Med en högre risknivå har du möjligheten att få ditt kapital att växa mer, men det finns även en högre risk för en nedgång, dvs., variansen i utfallet är högre ju högre risk du väljer.
  Du kan även ändra din risknivå i framtiden om du känner att din situation eller dina preferenser har förändrats.
 • Berätta om din övergripande ekonomiska situation
  Här får du besvara en del standard frågor så som din månadsinkomst, boende form, och eventuella skulder. Denna information används för att finjustera vårt investeringsråd och investeringsplan så att den passar så bra som möjligt för just dig.

Steg 2

50%

Signera avtal

Granska ditt råd och den investeringsplan vi kommit överens om. Du kan även skriva ut och spara ditt Waizer-avtal.
Signering gör du enkelt med BankID eller Mobilt BankID.

Läs mer om vårt avtal.

Förvaltningsavtalet innehåller alla detaljerade villkor som gäller för dig som Waizer-kund. I avtalet hittar du bland annat detaljer om ditt kundskydd, policy för orderutförande, information om hur personuppgifter behandlas och andra detaljer som krävs per lag.

Bifogat till det generella Förvaltningsavtalet hittar du även en summering av den investeringsplan vi kommit överens om, svaren på dina frågor och medlemskapsinformation.

Bild som visar att avtal ska skrivas på digitalt

Steg 2

50%

Signera avtal

Granska ditt råd och den investeringsplan vi kommit överens om. Du kan även skriva ut och spara ditt Waizer-avtal.
Signering gör du enkelt med BankID eller Mobilt BankID.

Läs mer om vårt avtal.

Förvaltningsavtalet innehåller alla detaljerade villkor som gäller för dig som Waizer-kund. I avtalet hittar du bland annat detaljer om ditt kundskydd, policy för orderutförande, information om hur personuppgifter behandlas och andra detaljer som krävs per lag.

Bifogat till det generella Förvaltningsavtalet hittar du även en summering av den investeringsplan vi kommit överens om, svaren på dina frågor och medlemskapsinformation.

Steg 3

75%

Öppna Nordnet ISK

Vi samarbetar med Nordnet Bank som är vårt kontoförande institut. Det innebär att du genom oss öppnar ett nytt investeringssparkonto hos Nordnet i ditt namn. Detta konto är sedan kopplat till oss så att vi kan förvalta ditt sparande baserat på avtalet du skriver på.

Läs mer om Nordnets ISK.

Det Nordnet ISK som du öppnar kommer automatiskt bli kopplat till oss via den förvaltarfullmakt du godkänner under detta steg. Kontot är i ditt namn vilket innebär att alla tillgångar som du sätter in på det nya Nordnet ISK:t står i ditt namn. Du ger oss bara rätten att hjälpa dig med förvaltningen av kapitalet. Dina tillgångar skyddas även av insättningsgarantin och investerarskyddet som alla ISK:n.

Processen för att öppna Nordnet ISK är helt integrerat med vårt system så du kommer automatiskt in till Nordnet och sedan tillbaka till oss efter att du har svarat på deras frågor och godkänt deras kundavtal.

Bild som visar att konto ska öppnas hos Nordnet

Steg 3

75%

Öppna Nordnet ISK

Vi samarbetar med Nordnet Bank som är vårt kontoförande institut. Det innebär att du genom oss öppnar ett nytt investeringssparkonto hos Nordnet i ditt namn. Detta konto är sedan kopplat till oss så att vi kan förvalta ditt sparande baserat på avtalet du skriver på.

Läs mer om Nordnets ISK.

Det Nordnet ISK som du öppnar kommer automatiskt bli kopplat till oss via den förvaltarfullmakt du godkänner under detta steg. Kontot är i ditt namn vilket innebär att alla tillgångar som du sätter in på det nya Nordnet ISK:t står i ditt namn. Du ger oss bara rätten att hjälpa dig med förvaltningen av kapitalet. Dina tillgångar skyddas även av insättningsgarantin och investerarskyddet som alla ISK:n.

Processen för att öppna Nordnet ISK är helt integrerat med vårt system så du kommer automatiskt in till Nordnet och sedan tillbaka till oss efter att du har svarat på deras frågor och godkänt deras kundavtal.

Steg 4

100%

Överför kapital

Sista steget är att utföra en insättning till ditt nya Waizer kopplade Nordnet ISK.
Kontonumret får du automatiskt efter att du har slutfört Nordnet steget. Du kan enkelt göra överföringen direkt genom att logga in på din nuvarande banks hemsida och lägga till en ny betalningsmottagare.

Läs mer hur du gör en insättning.

För att lägga till en ny mottagare (hos de flesta bankerna) behöver du endast ange kontonumret och mottagarens namn. Då det nya Nordnet ISK:et står i ditt namn, behöver du ange ditt eget namn som betalningsmottagare samt kontonumret.

Du kan även överföra existerande ISK tillgångar till ditt nya Nordnet ISK. Kontakta oss via support@waizer.se för hjälp eller läs mer i vår FAQ om hur du gör detta.

Bild som visar att pengar ska överföras digitalt

Steg 4

100%

Överför kapital

Sista steget är att utföra en insättning till ditt nya Waizer kopplade Nordnet ISK.
Kontonumret får du automatiskt efter att du har slutfört Nordnet steget. Du kan enkelt göra överföringen direkt genom att logga in på din nuvarande banks hemsida och lägga till en ny betalningsmottagare.

Läs mer hur du gör en insättning.

För att lägga till en ny mottagare (hos de flesta bankerna) behöver du endast ange kontonumret och mottagarens namn. Då det nya Nordnet ISK:et står i ditt namn, behöver du ange ditt eget namn som betalningsmottagare samt kontonumret.

Du kan även överföra existerande ISK tillgångar till ditt nya Nordnet ISK. Kontakta oss via support@waizer.se för hjälp eller läs mer i vår FAQ om hur du gör detta.