Finansiella instrument vi investerar i

Klicka på instrumentet om du vill läsa mer om produkten på Nordnets hemsida

DB x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet före avgifter och kostnader för MSCI Total Return Net USA Index. Aktierna i företagen som ingår i indexet granskas regelbundet vad avser deras likviditet på marknaden och för sektorbalans.

DB x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet för indexet Nikkei Stock Average Index. Aktierna i företagen som ingår i indexet granskas regelbundet vad avser deras likviditet på marknaden och för sektorbalans.

DB x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet för indexet STOXX® Europe 600 Index, som innehåller aktier i 600 stora, medelstora och mindre bolag i 18 europeiska länder.

db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Non-Financials UCITS ETF

ETF
Fonden är börshandland där målet är att spegla värdeutvecklingen för indexet Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financial Bond Index.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

ETF
Fonden är en börshandlad fond där målet är att återspegla avkastningen på the MSCI World Small Cap Index.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

ETF
Fonden är en börshandlad fond där målet är att uppnå avkastning genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomster från fondens tillgångar, som återspeglar avkastningen på S&P 500.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att uppnå avkastning genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomster från fondens tillgångar, som återspeglar avkastningen på MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI).

Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR)

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet för indexet Euro STOXX 50® Index (Indexet), som är utformat för att återspegla resultatet för aktierna i 50 av de största bolagen inom vissa industrisektorer i euroområdet.

DBX S&P 500 ETF

ETF
Fonden är börshandlad där målet är återspegla resultatet för indexet S&P 500 Index, som har utformats för att återspegla resultatet för aktierna i 500 bolag som representerar alla större amerikanska industrier.

DBX MSCI World Index UCITS ETF (DR)

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet före avgifter och kostnader för MSCI Total Return Net World Index, som innehåller noterade aktier inom globala utvecklade marknader.

DBX MSCI Emerging Markets ETF

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet för indexet MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, som innehåller noterade aktier inom Emerging Markets.

DBX Eurostoxx Select Div. 30 UCITS ETF

ETF
Fonden är börshandlad där målet är att återspegla resultatet för indexet Euro STOXX® SELECT DIVIDEND 30 Index, som innehåller företag som har högst utdelning i förhållande till andra företag i sin hemmamarknad.

XACT Obligation (UCITS ETF)

ETF
Fonden är en börshandlad fond där målet är att återspegla resultatet för utvecklingen i SHB Sweden All Bond Tradable Index. Indexet representerar en korg av säkerställda bostadsobligationer samt obligationer emitterade av stat och kommun på den svenska marknaden.

XACT OMXS30

ETF
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMXS30™ så nära som möjligt. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm.

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

ETF
Fonden är en börshandlad fond med målsättningen att erbjuda en likvid exponering mot den svenska småbolagsmarknaden. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av mindre företag i Sverige.

AMF Räntefond Lång

Fond
Fonden är räntefond vars medel placeras i räntebärande värdepapper huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller företag med genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år.

Länsförsäkringar Global Indexnära

Fond
Fonden är passivt förvaltad indexfond med ett globalt fokus. De finansiella instrumenten består huvudsakligen av aktier och aktierelaterade instrument och har MSCI World Total Net Return som jämförelseindex.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

Fond
Fonden är indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av MSCI Emerging Markets Total Return Net Index som är skapat för att återspegla aktiemarknaderna i globala tillväxtmarknader.

Länsförsäkringar USA Indexnära

Fond
Fonden är passivt förvaltad indexnära fond med fokus på investeringar i USA. De finansiella instrumenten består huvudsakligen av aktier och aktierelaterade instrument och har S&P 500 som sitt jämförelseindex.

Nordnet Räntefond Sverige

Fond
Fonden är räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stat- och bostadsobligationsmarknaden. Genomsnittlig återstående räntebindningstid har historiskt varit mellan 3-5 år.

Spiltan Räntefond Sverige

Fond
Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor med en genomsnittlig räntebindningstid på maximalt 1 år.

SPP Aktiefond Europa

Fond
Fonden är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 250–350 bolag fördelade på många branscher och länder och följer hög standard för hållbara investeringar.

SPP Emerging Markets SRI

Fond
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på börserna på tillväxtmarknader. Fonden placerar normalt i cirka 500-600 bolag där de största marknaderna är Kina, Sydkorea, Brasilien och Taiwan och följer hög standard för hållbara investeringar.

SPP Aktiefond Japan

Fond
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 95–155 bolag fördelade på många branscher och följer hög standard för hållbara investeringar.

SPP Aktiefond Sverige

Fond
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar normalt i cirka 60-80 bolag fördelade på många olika branscher och följer hög standard för hållbara investeringar.

SPP Aktiefond USA

Fond
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 450-550 bolag fördelade på många olika branscher och följer hög standard för hållbara investeringar.

Swedbank Robur Penningmarknadsfond

Fond
Fonden är en kort räntefond som placerar i värdepapper med kort löptid och hög kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut, svenska banker och företag. Den genomsnittliga löptiden på fondens sammanlagda innehav ska vara högst sex månader.

Öhman Etisk Emerging Markets A

Fond
Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden.

Öhman Obligationsfond A

Fond
Fonden är en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är OMRX Total Bond Index. Genomsnittlig återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-4 år.