Företags- och legalinformation

Tillstånd

Vi är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Länk till information om våra tillstånd hos Finansinspektionen hittar du här.

Bolagsinformation

Organisationsnummer
559018-9303
Momsnummer
SE559018930301

Postadress
Box 24101
104 51 Stockholm
Sverige

Besöksadress
Banergatan 16
115 23 Stockholm
Sverige

E-post
support@waizer.se

Telefonnummer
0200 75 15 15

Legalinformation

Läs mer genom att klicka på länkarna. Länkarna öppnas upp som PDF:er.

Tredjepartsersättningar 2017

Kapitalsituation Q4 2017

Redogörelse för ersättningar 2017