Kompletta villkor för Waizers medlemskap

Medlemskapsvillkor

Kom-igång

Lägsta insättningsbelopp

500 SEK.

Waizer förbehåller sig rätten att vänta tills merparten av det specificerade startbeloppet har registrerats på kontot innan de första investeringar utförs och den kontinuerliga förvaltningen påbörjas.

Högsta insättningsbelopp

9 999 SEK.

Månadssparande via Autogiro

Lägst 100 SEK om aktiveringen av Autogiro-insättningar görs via Waizers hemsida. Om aktiveringen sker från extern bank kan annan gräns gälla.

Giltighetsperiod

Tillsvidare.

Inkluderade kostnadsfria tjänster och funktionalitet

Individuellt anpassad portfölj och förvaltningsstrategi; Aktivering av månadssparande via Autogiro; Koppling av externt bankkonto för insättningar och uttag via Bankgirocentralen; Kundtjänst; Kontinuerlig portföljövervakning; Global diversifiering; Detaljerad kontorapportering; Obegränsat antal ändringar av kontoinställningar.

Optimeringsintervall av portföljens innehav

Minst en gång per vecka då marknaderna NASDAQOMX, NASDAQ, och XETRA är öppna för handel.

Förvaltningsavgift

0,00 % i årskostnad.

Kostnaden beräknas på daglig basis och kontots dagliga slutvärde per det kontoförande institutets information används som bas för avgiftsberäkningen. Likvida medel och värdet av eventuella finansiella instrument som inte ingår i Waizers utbud räknas inte med i kontots dagliga slutvärde.

För ny kund beräknas avgiften från och med start av månaden efter datum då instrument som ingår i Waizers utbud finns registrerade på kontot och dras automatiskt efter varje månadsslut.

Om kontot avslutas, upphör förvaltningsavgiften att beräknas första bankdagen efter att uppsägningstiden på tre (3) bankdagar har passerat. Vid uttag och konto-avslutningar, förbehåller sig Waizer rätten att debitera utstående avgifter från kontot innan utbetalning till kund utförs. Notera att transaktionsavgifter och andra avgifter från det kontoförande institutet kan vara applicerbara även efter uppsägningstidens slut.

Om kontots dagliga slutvärde understiger 100 SEK, klassas kontot som ”inaktivt” och ingen förvaltningsavgift utgår oberoende av en formell uppsägning eller inte.

Om kontots ackumulerade insättningsbelopp överstiger det högsta tillåtna insättningsbeloppet vid ny månadsstart, överförs medlemskapet automatiskt till nästa högre medlemskapsnivå. Notifiering av ändrad medlemskapsnivå sker digitalt via den av Kunden registrerade e-postadressen.

Fondavgifter / Instrumentavgifter

Underliggande fondavgifter (instrumentavgifter) för portföljen varierar beroende på vilka instrument som innehas. Information av varje instruments underliggande avgift kan fås via https://waizer.se/finansiella-instrument/ samt genom att logga in på ditt Waizer-konto. Avgiften dras automatiskt av instrumentets utställare.

Courtage

Debiteras automatiskt från ditt konto då transaktioner slutförs. Handel med fonder sker utan courtageavgifter. Handel med ETFer medför courtageavgifter per kontoförande instituts prislista.

Gällande prislista för courtage per transaktion (nota):

  • Nettoinsättning upp till 1,5 miljoner: 0,25 % eller minst 1 SEK för instrument handlade på NASDAQOMX och minst 9 SEK instrument handlade på XETRA eller NASDAQ.
  • Nettoinsättning mellan 1,5 och 2,5 miljoner: 0,069 % för instrument handlade på NASDAQOMX och 0,089 % för instrument handlade på XETRA eller NASDAQ. Minst 69 SEK per nota oberoende av handelsplats.
  • Nettoinsättning över 2,5 miljoner: 0,055 % för instrument handlade på NASDAQOMX och 0,069 % för instrument handlade på XETRA eller NASDAQ. Minst 69 SEK per nota oberoende av handelsplats.

Prislistan kan ändras utan notifiering och gällande prislista för courtage finns alltid tillgänglig via Waizers hemsida.

Växlingsavgift

0,25 % vilket automatiskt inkluderas i transaktionen av det kontoförande institutet. Växlingsavgift tillkommer vid handel i andra valutor än SEK och debiteras automatiskt vid transaktionens slutförande.

Utdelningar

Eventuella utdelningar från innehav och andra typer av extraordinär avkastning sätts in på ditt Waizer-kopplade ISK och återinvesteras automatiskt.

Total kostnad

Besök https://waizer.se/sparsimulator/ för att estimera den totala kostnaden för ditt sparande eller logga in på ditt Waizer-konto ca. 3 bankdagar efter att dina första innehav finns registrerade på ditt Waizer-konto.

Medlemskaps ID

18010.01

Bas

Lägsta insättningsbelopp

10 000 SEK.

Waizer förbehåller sig rätten att vänta tills merparten av det specificerade startbeloppet har registrerats på kontot innan de första investeringar utförs och den kontinuerliga förvaltningen påbörjas.

Högsta insättningsbelopp

Obegränsat.

Månadssparande via Autogiro

Lägst 100 SEK om aktiveringen av Autogiro-insättningar görs via Waizers hemsida. Om aktiveringen sker från extern bank kan annan gräns gälla.

Giltighetsperiod

Tillsvidare.

Inkluderade kostnadsfria tjänster och funktionalitet

Individuellt anpassad portfölj och förvaltningsstrategi; Aktivering av månadssparande via Autogiro; Koppling av externt bankkonto för insättningar och uttag via Bankgirocentralen; Kundtjänst; Kontinuerlig portföljövervakning; Global diversifiering; Detaljerad kontorapportering; Obegränsat antal ändringar av kontoinställningar.

Optimeringsintervall av portföljens innehav

Dagligen då marknaderna NASDAQOMX, NASDAQ, och XETRA är öppna för handel.

Förvaltningsavgift

0,19 % i årskostnad.

Kostnaden beräknas på daglig basis och kontots dagliga slutvärde per det kontoförande institutets information används som bas för avgiftsberäkningen. Likvida medel och värdet av eventuella finansiella instrument som inte ingår i Waizers utbud räknas inte med i kontots dagliga slutvärde.

För ny kund beräknas avgiften från och med start av månaden efter datum då instrument som ingår i Waizers utbud finns registrerade på kontot och dras automatiskt efter varje månadsslut.

Om kontot avslutas, upphör förvaltningsavgiften att beräknas första bankdagen efter att uppsägningstiden på tre (3) bankdagar har passerat. Vid uttag och konto-avslutningar, förbehåller sig Waizer rätten att debitera utstående avgifter från kontot innan utbetalning till kund utförs. Notera att transaktionsavgifter och andra avgifter från det kontoförande institutet kan vara applicerbara även efter uppsägningstidens slut.

Om kontots dagliga slutvärde understiger 100 SEK, klassas kontot som ”inaktivt” och ingen förvaltningsavgift utgår oberoende av en formell uppsägning eller inte.

Om kontots ackumulerade insättningsbelopp överstiger det högsta tillåtna insättningsbeloppet vid ny månadsstart, överförs medlemskapet automatiskt till nästa högre medlemskapsnivå. Notifiering av ändrad medlemskapsnivå sker digitalt via den av Kunden registrerade e-postadressen.

Fondavgifter / Instrumentavgifter

Underliggande fondavgifter (instrumentavgifter) för portföljen varierar beroende på vilka instrument som innehas. Information av varje instruments underliggande avgift kan fås via https://waizer.se/finansiella-instrument/ samt genom att logga in på ditt Waizer-konto. Avgiften dras automatiskt av instrumentets utställare.

Courtage

Debiteras automatiskt från ditt konto då transaktioner slutförs. Handel med fonder sker utan courtageavgifter. Handel med ETFer medför courtageavgifter per kontoförande instituts prislista.

Gällande prislista för courtage per transaktion (nota):

  • Nettoinsättning upp till 1,5 miljoner: 0,25 % eller minst 1 SEK för instrument handlade på NASDAQOMX och minst 9 SEK instrument handlade på XETRA eller NASDAQ.
  • Nettoinsättning mellan 1,5 och 2,5 miljoner: 0,069 % för instrument handlade på NASDAQOMX och 0,089 % för instrument handlade på XETRA eller NASDAQ. Minst 69 SEK per nota oberoende av handelsplats.
  • Nettoinsättning över 2,5 miljoner: 0,055 % för instrument handlade på NASDAQOMX och 0,069 % för instrument handlade på XETRA eller NASDAQ. Minst 69 SEK per nota oberoende av handelsplats.

Prislistan kan ändras utan notifiering och gällande prislista för courtage finns alltid tillgänglig via Waizers hemsida.

Växlingsavgift

0,25 % vilket automatiskt inkluderas i transaktionen av det kontoförande institutet. Växlingsavgift tillkommer vid handel i andra valutor än SEK och debiteras automatiskt vid transaktionens slutförande.

Utdelningar

Eventuella utdelningar från innehav och andra typer av extraordinär avkastning sätts in på ditt Waizer-kopplade ISK och återinvesteras automatiskt.

Total kostnad

Besök https://waizer.se/sparsimulator/ för att estimera den totala kostnaden för ditt sparande eller logga in på ditt Waizer-konto ca. 3 bankdagar efter att dina första innehav finns registrerade på ditt Waizer-konto.

Medlemskaps ID

18020.01