Sekretesspolicy för Waizer AB

Senast uppdaterad: 20180531

Introduktion

Waizer AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559018-9303 och har sitt säte på Banergatan 16, 115 23 Stockholm (”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Vi driver www.waizer.se (webbsidan) och tillhandahåller investeringsrådgivning och diskretionär kaptialförvaltning. I denna sekretesspolicy syftar ”du” till den person som lämnar uppgifter till oss eller Webbsidan.

Om du har frågor angående denna policy, kontakta oss via dataskydd@waizer.se eller på 0200 75 15 15 mellan 9:00 och 17:00 på vardagar svensktid.

Vi tycker det är extremt viktigt att vi håller en hög datasäkerhetsstandard då det är en fråga om ditt förtroende för oss och din integritet. Vi jobbar därför kontinuerligt med dessa frågor och säkerställer alltid att din personliga information som vi har behandlas säkert och ändamålsenligt.

Som personuppgiftsansvarig tar vi ansvar för alla personuppgifter (såsom ditt namn, din adress, e-postadress och ditt personnummer) som du förser oss med. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast i de fall då det

  1. Krävs per det regelverk och lagar vi måste följa som ett Värdepappersbolag.
  2. Behövs för att vi ska kunna utföra det Avtal vi har med våra kunder och för att förbättra deras användning av våra tjänster.
  3. Finns ett samtycke från din sida och vi får kontakta dig med relevant information angående ditt Waizer-konto eller relevanta erbjudanden baserat på din Waizer-profil.

Vi lagrar dina uppgifter så länge som föreskrivs i lag eller krävs för att utföra våra tjänster. Specifikt så finns det regler hur dina personuppgifter får behandlas (användas) i EUs Dataskyddsförordning 2016/679 och vi är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarar för behandlingen och användandet av personuppgifterna som inhämtas från dig.

Det är även värt för dig att veta att det regelverk som i vardagstal kallas ”Banksekretessen”, 1 kap 11 § i lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), även skyddar dig och gör att vi inte får röja några av dina personuppgifter obehörigt.

Du kan besöka den publika delen av Webbsidan utan att lämna ut dina personuppgifter, men du måste identifiera dig genom BankID för att få tillgång till den privata delen av Webbsidan (din Waizer-profil och ditt Waizer-konto om du har valt att skapa ett sådant). Under ditt besök på den publika delen av Webbsidan förblir du anonym och vi kan endast identifiera dig efter att du har loggat in på den privata delen av Webbsidan.

Uppgifter vi samlar in och hur den används

Innan du skapar en Waizer-profil genom att ange din e-postadress och legitimerar dig med BankID eller Mobilt BankID samlar vi inte in eller sparar någon personlig data om dig.

Då du skapar en Waizer-profil, lagrar och behandlar vi din personliga data. Specifikt så sparar och lagrar vi din e-postadress, ditt personnummer, ditt telefonnummer (om du har angivit), ditt fulla namn och dina svar på våra frågor under kontoöppningsprocessen. Dessa uppgifter sparas så att vi kan:

  • Uppfylla Avtalet gentemot dig efter att du har skapat ett Waizer-konto.
  • Kontakta dig via e-post med relevant och lagstadgad information angående ditt konto och vårt utförande av Avtalet gentemot dig.
  • Säkerställa att vi enbart ger dig och ingen annan person tillgång till din personliga information rörande ditt Waizer-konto och din investeringsportfölj.
  • Fullfölja de lagkrav och regelverk som följer av att vi utför Avtalet och innehar de tillstånd som vi Finansinspektionen har tilldelat oss.
  • Informera dig om relevant information angående vår tjänst eller nya funktioner och tjänster du har tillgång till som registrerad Waizer-användare och som vi erbjuder.

Din personliga data lagras och kan behandlas så länge du är Waizer-kund eller längre per de lagar som är applicerbara för ett värdepappersbolag så som oss.

Överföring av din personliga data till tredjeparter

Vi kan behöva överföra en del eller all din personliga information till en tredje-part för att uppfylla Avtalet gentemot dig. I dessa fall har vi alltid ett påskrivet Data Processing Agreement med tredje-parten. Vi delar vissa delar av din personliga data med följande underleverantörer eller samarbetsparter.

Nordnet Bank AB (516406-0021)

Ditt personnummer, telefonnummer och bankkonto information kan delas med Nordnet i syfte att antigen öppna ditt Waizer kopplade Nordnet ISK eller för att använda Autogiro tjänster.

CGI Sverige AB (556337-2191)

Ditt personnummer kan delas med CGI då de är vår leverantör av BankID och Mobilt BankID tjänsterna som används för att legitimera dig och för på signering av Avtal eller för att bekräfta en beställning av en tjänst tillhandahållen av oss till dig.

Benify AB (556595-0317)

Ditt namn och bankkontonummer då de är vår leverantör av vissa ekonomifunktioner och specifikt sköter vårt bankkonto och därmed kan behöva din personliga information för att utföra bonusutbetalningar från oss till ditt Nordnet ISK. Waizer AB och Benify AB är även ett systerbolag till oss.

Zendesk Inc (CA, USA)

Din e-postadress och ditt namn då vi använder deras produkt som stöd för vår kundtjänst till dig. De följer all EUs lagar om hantering av personlig data (Directive 95/46/EC) samt EUs GDPR lag. Vi har ett Data Processing Agreement med Zendesk Inc.

The Rocket Science Group LLC (GA, USA)

Din e-postadress och ditt namn då vi använder deras MailChimp och Mandrill produkter för att skicka e-postmeddelanden till dig. Vi har även ett Data Processing Agreement med dem.

T-Systems International GmbH (Tyskland)

Vi använder en molntjänst som heter Azure och som är en Mircosoft Inc produkt i grund och botten. Men då vi önskar ha en högre säkerhetsgrad har vi valt att använda en tjänst som bygger på tyska datahallar och en legal struktur där det finns en Data Trustee vilket legalt äger alla servrar och som gör att Microsoft Inc inte har tillgång till lagrade datan.

Vi lagrar all din personliga information på dessa servrar i krypterat format. Servrarna står under T-Systems kontroll men endast vi har tillgång till och endast vi kan använda datan då endast vi har nycklarna för att kunna läsa informationen.

Övrigt

Vi använder även tjänster från Google Inc och Facebook Inc för att bland annat mäta hur våra Webbsidor används av besökare till Webbsidan, men ingendera av dessa företag har tillgång till någon av din personliga information via oss. Du kan läsa mer om hur Googles och Facebooks tjänster används i vår Cookiepolicy som finns på Webbsidan.

Kreditupplysning och förebyggande av bedrägeri

Vi förbehåller oss rätten att begära en kreditupplysning i enlighet med svenska kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173), om vi går med på att ingå en kreditöverenskommelse med dig och skicka en faktura till dig efter att tjänsten har utförts åt dig. Denna information kommer inte användas i något annat syfte.

Samtycke

Genom att skapa en Waizer-profil samtycker du till att vi använder oss av dina personuppgifter så som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas och ta del av alla uppgifter vi har om dig. Du har även rätten att begära att vi korrigera eventuella fel utan att det kostar dig någonting. Kontakta oss via dataskydd@waizer.se om du vill begära ett utdrag av de personliga uppgifterna vi har om dig. Du kan även avanmäla dig från nyhetsbrev och liknande marknadsföring om du vid något tillfälle har anmält dig till att motta denna typ av information från oss.

Granskning

Vår sekretesspolicy kommer kontinuerligt kontrolleras och även genomgå en grundlig årlig granskning för att säkerställa saklighet och regelverks efterlevnad. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och tillägg till denna policy utan att notifiera dig om det krävs för att uppfylla lagar och regelverk.