Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

Finansiell rådgivning – navigera försiktigt

Finansiell rådgivare, privatrådgivare, personlig bankman, kapitalförvaltare, private banker, försäkringsförmedlare och kapitalrådgivare. En mängd benämningar på personer eller tjänster som erbjuder samma sak men med olika utgångspunkter. Vad bör du som kund förvänta dig och hur ska du utvärdera alla dessa rådgivare? Vi guidar dig genom djungeln av finansiell rådgivning.

Finansiell rådgivning är en generell beskrivning av en tjänst du oftast får gratis från din bank, förvaltare eller försäkringsförmedlare. Det råder förvirring om vad finansiell rådgivning innebär, trots att det finns ett väldigt tydligt syfte och reglering kring vad det betyder – samt vilket mervärde tjänsten borde skapa. I detta avsnitt försöker vi förtydliga begreppet och ge dig några tips på hur du ska utvärdera finansiella rådgivare.

Säljare av finansiella produkter – och inget annat

Olika utgångspunkter, metodik, retorik, syfte och mål – men alla säljare av finansiella produkter. De som säljer finansiell rådgivning har alla ett incitament att sälja en produkt till dig och någonstans på vägen, givet att de inte glömmer bort det – ge dig passande råd. Frågan som bör ställas är hur jag kan veta att de råd jag får är riktiga och anpassade för mig?

Om du inte har råd med en private banker hamnar du hos en finansiell rådgivare som tillhör kategorin gratis eller väldigt lite betalt. Det troliga är att de råd du då får inte är helt anpassade till dig som individ utan du klustras ihop i en typ av kundsegment som passar de standardiserade finansiella instrument som du erbjuds, oftast en fond-i-fond. Detta är kanske inte helt fel men oftast otroligt dyrt och inte unikt anpassad för dig. Orsakerna till denna standardisering är flera:

…att rådgivarna har alltför många kunder och att de inte kan utforma unika portföljer utan måste hålla sig till förenklade lösningar,

…att verktygen och systemen är dåliga och inte utformar råden rätt,

…att kompetensen är otillräcklig,

…att instituten inte prioriterar och istället belönar standardiserade erbjudande med egna produkter i syfte att riskminimera.

Om du är en av dem som har förmånen att kunna anlita en ”private banker” (dvs om du har mer än 10 miljoner i förvaltad kapital) kommer säkert erbjudas en mer advancerad tjänst. Och om ”private bankern” verkligen bryr sig om ditt bästa och inte sin egen lönsamhet kommer de att investera dina pengar i lågkostnadsfonder. Men vi lever i en cynisk värld byggd på erfarenhet och det mest troliga är att alternativa investeringar med högre kostnader kommer att hitta sin väg till din portfölj. I en MIFID 2 värld kommer detta att förbättras men med all sannolikhet kommer bankernas egna fonder ta ännu större uttrymme i ditt sparande.

Regelverk är inget annat än konsumentkrav – det måste följas för ditt bästa

Vad säger regelverket då? Det finns väldigt konkreta regler som ska skydda dig mot rådgivare som inte spelar schysst. Som konsument är det oftast svårt att översätta lagtext till ett format som vi alla kan förstå. Förenklat handlar regelverket om följande:

 • att rådgivaren måste veta målet med ditt sparande, även om målet skulle vara obestämt,
 • att rådgivaren har en skyldighet att förstå och göra en analys av din individuella finansiella situation,
 • att rådgivaren måste analysera och avgöra din risktolerans,
 • att rådgivaren känner till din nivå av kunskaper och erfarenheter om relevant för tjänsten,
 • att rådgivaren känner till din förmåga att kunna bära förlust i det sparande de råder om.

Sammanfattat innebär detta att rådgivarens främsta syfte är att säkerställa att du får rätt förväntningar, rätt risk och avkastning på ditt sparande med rätt produkt eller tjänst. Regelverket ställer också krav på transparens och kompetens. Kompetensen är inte något du som konsument kan påverka men transparensen i tjänsten ska du se till att kräva. Fråga om du inte förstår eller något är otydligt.

En liten varning. De nya regelverken MIFID2 och IDD2 kommer alldeles säkert medföra en omfattande PR-kampanj, där de flesta traditionella aktörer kommer framhålla transparens och kundnytta som sina mervärden. Gå inte på det!

Dina alternativ för finansiell rådgivning är fortfarande:

 • Gratis rådgivning, men du hamnar i en standardiserad produkt som tillhör finansiella institutet och kostar minst 1.5%
 • Betala rådgivning per timme, få en mer varierande produkt men till en kostnad som motsvarar mer än 1.5% per år.
 • Sist men inte minst fristående rådgivare – med andra ord rådgivare som tar betalt i bakgrunden, vars lönsamhet beror på kickbacks och provisioner samt egna dyra produkter men säger sig göra en utvärdering av många finansiella instrument. Gör dig själv en tjänst och gå inte på denna mina.

Glöm aldrig att de flesta finansiella rådgivare alltså är säljare. De ska såklart skydda dina intressen, men som alltid är det pengar som styr – de vill och ska tjäna pengar. Men hur går det ihop, att sälja en produkt samtidigt som någon skyddar dig? Det är ju trots allt inget hemlarm du köper, som kostar pengar och skyddar dig på samma gång.

Det ska du ha koll på när det gäller finansiell rådgivning – Hur utformas dina råd?

Vad är det som påverkar just ditt råd? Det är en ganska enkel fråga, som rådgivaren ibland kommer ha svårt att ge dig ett bra svar på. Detta för att de troligen inte använder all information som inhämtas om dig eller att rådgivningen är standardiserad, inte unik. Det som främst påverkar dina råd är troligen enbart din risktolerans samt storleken på den investering du ämnar göra hos banken och rådgivaren. Resultatet av denna typ av rådgivning är en 50/50-fond i fond eller någon form av dåligt och standardiserat paket – oftast med ett väldigt käckt namn som ”Trygghet” eller ”För dig som är i farten”. Ha koll på följande i ditt sparande:

 • 1Kostnader

  Avgifter påverkar din avkastning och det är inte lätt att slå kostnaderna som genereras. Avgifter finns i olika format såsom courtage (transaktionsavgifter vid handel på börs), förvaltning, kickbacks (ersättning från produktbolag) och övriga avgifter.
 • 2 Aktörer som påstår att investera i aktier kostar mindre än fonder – varning

  Normalt courtage på börsen är inte 0 kr, utan lite mer. Låt oss anta att du är en vanlig sparare som sparar 20 000 kr per år och behöver köpa vissa aktier. Genomsnittscourtaget i dagsläget för en normal sparare är 0,15% på den nivån. Det betyder att om du placerar dina 20 000 kr kommer du att betala en avgift på 30 kr. Skulle du om allokera ökar så klart dina kostnader. Vidare tillkommer det en prenumerationsavgift, låt oss anta 49 kr. Du är nu uppe i en total kostnad på årsbasis om du köper och håller dina placeringar på minst 618 kr – vilket översatt i procent på ditt sparande är 3 %. Tycker du att det låter billigt? Och då har vi inte ens gått in på argumenten som handlar om risk. Med 20 000 kr i aktier får du inte en diversifiering och riskminimering jämförbart med en billig indexfond som kostar totalt mellan 0,2%-0,4%.
 • 3Vägledningsverktyg

  Branschen gillar att prata om digitalisering och kundnytta. Det finns otaliga konferenser kring ämnet. De flesta aktörer har numera också utvecklat så kallade digitala ”sparrobotar”, som tyvärr inte gör något annat än sammanställer de mest populära fonderna, högst antal Morningstar stjärnor eller paketerar om de traditionella aktörernas fondutbud. Inget vetenskapligt och framför allt inte individuellt anpassad. Inga av bolagen står heller bakom sina ”sparrobotars” rådgivning utan friskriver sig från genom att kalla dem vägledningsverktyg. Var medveten om detta när du använder det som stöd. Utfallet kan vara rent felaktigt för din unika situation.

Sammanfattningsvis – teknologi är bättre

Finansiella råd ska vara oberoende både utifrån ett incitamentsperspektiv och ett produktperspektiv dvs fria från kickback, provisioner och dolda avgifter. Därför är det mer fördelaktigt för dig som konsument med digitala förvaltningstjänster som Waizer. Mot en liten avgift, utifrån din unika finansiella situation kommer du att vara optimalt allokerad i din portfölj och diversifierad så att du får rätt avkastning för din unika risknivå. Dina fonder är noggrant utvalda, dina fondkostnader alltid vara optimerade samt inga dolda eller onödiga avgifter att finns. Tillsammans med en eventuell låg förvaltningsavgift hamnar du på en mycket lägre totalkostnad. Du får en digital, algoritmbaserad objektiv tjänst som bevakar dina intressen (och dina intressen enbart) 24 timmar om dygnet. Den avancerade teknologin, utan mänskliga beteendevetenskapliga brister, säkerställer att du uppnår dina sparmål. Och glöm inte det viktigaste – teknologin utvecklas kontinuerligt med ny kunskap. Den behandlar också alla kunder lika, oavsett storlek på plånbok – till skillnad från människor.