Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

Skräddarsydd finansiell rådgivning – samma mått till olika kostymer

Oavsett om du vill spara pengar till pensionen, investera ett arv eller sätta av en del av barnbidraget varje månad så kommer du att behöva fatta beslut och göra val kring ditt sparande. När valet känns tufft finns det många som erbjuder sina tjänster. Finansiella rådgivare, personliga bankmän, kapitalförvaltare, försäkringsförmedlare eller private bankers. Alla kan ses som skräddare som vill hjälpa dig att sy upp din nästa kostym. Trots att alla mäter efter din kropp kommer kostymerna att variera i storlek, komfort och passform. Hur vet du vem som följer dina mått och syr upp kostymen du verkligen behöver?

Vi förklarar finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning är ett samlingsnamn på ett antal yrkesroller som erbjuder en tjänst, i regel handlar det om att få hjälp med att välja var du ska placera dina pengar. Tjänsten presenteras oftast som gratis eller kostnadsfri och erbjuds från din bank, kapitalförvaltare eller försäkringsförmedlare. Det finns tydliga lagar som styr vad finansiell rådgivning ska innebära och en myndighet, med namnet Finansinspektionen, som granskar alla som erbjuder rådgivningstjänster. Grunden är att rådgivaren ska erbjuda dig hjälp med ditt sparande och tillföra ett eller flera av följande mervärden:

 • Maximera avkastningen på ditt sparande
 • Hjälpa dig att välja sparande med så låga avgifter som möjligt
 • Hjälpa dig att välja rätt risknivå och behålla den över tid
 • Planera för pensionen
 • Spara ihop en summa pengar inför ett givet mål; köpa hus, köpa ett företag osv
 • Något annat personligt mål som kan uppnås med ett genomtänkt sparande

Beroende på vem du är och vad du har för mål finns rådgivningen som en tjänst för att hjälpa dig att nå dina finansiella mål. Trots denna tydliga grund är det ovanligt att rådgivningen blir individanpassad och följer dina mål. Produkterna du blir rekommenderad är inte alltid de bästa för just dina behov. Kostymen som ska sys upp är nästan alltid för stor, för liten eller för dyr för din budget.

I nästa avsnitt berättar vi mer om rådgivningarnas agenda, deras arbetssätt och vad det är som gör att den hjälp du ska få ofta kostar mer än vad den smakar.

Rådgivare är säljare av finansiella produkter

Den som erbjuder finansiell rådgivning har alltid ett incitament att sälja en produkt eller tjänst till dig. Om rådgivaren har goda intentioner i botten finns det också en ambition att ge dig passande råd. Tyvärr krockar de optimala råden väldigt ofta med rådgivarens mål och krav att sälja vissa tjänster. Alla rådgivare, oavsett namn eller titel, har sina utgångspunkter för rådgivningen.

Rådgivarna skiljer sig åt på flera sätt, bland annat genom:

 • Olika förvaltningsfilosofi
 • Olika metod för urval av investeringar
 • Olika frågeställningar för att utvärdera din livssituation
 • Olika retorik
 • Olika metoder för återkoppling och uppföljning

Det enda gemensamma är att de alla är säljare av finansiella produkter.

För dig som inte har råd med en private banker

Om du inte har råd med en private banker hamnar du hos en finansiell rådgivare som tillhör kategorin gratis, kostnadsfri eller anknutet ombud, som på något sätt måste få betalt utan att skicka en faktura till dig eller genom en fast procentuell avgift på ditt sparkapital. Råden du får kommer troligen inte vara anpassade till dig som individ. Istället placeras du i en grupp av människor som är ungefär som du, har ungefär samma ålder, samma lön, samma storlek på sparande och är ungefär lika kunniga eller okunniga om spartyper och risker. Den här gruppen du tillhör blir erbjuden en paketlösning, en standardprodukt, vilken alltför ofta innebär något som kallas för en fond-i-fond.

Det behöver inte vara fel med en fond-i-fond, tänk dig en armanikostym i one-size-fits-all. Den är säkert vacker på utsidan men skaver under armarna eller sitter snett över kroppen.

Anledningarna till att du och din grupp av gelikar erbjuds en one-size Armani kan vara:

 • Att rådgivarna har alltför många kunder och därmed inte hinner erbjuder unika sparlösningar. Det är inte ovanligt att en privatrådgivare har fler än 1000 kunder. En sådan skräddare måste spara tid och ett sätt är att bara mäta mellan tummen och pekfingret.
 • Att verktygen och systemen är dåliga och inte utformar råden rätt. Ett förenklat verktyg utan förankring i forskning tenderar att ge alltför trubbiga svar på dina frågor.
 • Att kompetensen hos rådgivaren är otillräcklig
 • Att banken eller rådgivarföretaget vill minska riskerna och skydda sig själva genom att erbjuda en mellanmjölkslösning.

Förmåner och risker med Private bankers

Har du mer än 10 miljoner kronor att placera i fonder och aktier? Då tillhör du den lilla gruppen människor i Sverige som erbjuds att anlita en private banker. Tjänsteutbudet är långt mer avancerat än mellanmjölkspaketet. Din skräddare kommer att ta dina mått, i midjan, längs armarna och till och med benmåtten tas i beaktande. Har du en riktigt ambitiös skräddare, som bryr sig om dig och vågar trotsa kraven på lönsamhet, kan det hända att han rekommenderar dig moderna tyger. Ett tyg som ser ut som kashmir, känns som kashmir och håller lika bra men kostar mycket mindre och dessutom är miljövänligt. Du kanske erbjuds en portfölj av lågkostnadsprodukter som indexfonder eller ETF:er att placera pengarna i.

Tyvärr kan det vara så att måtten tas perfekt men tygerna som väljs och arbetssättet som skräddaren använder sig av blir en dyrköpt historia. Alternativa investeringar med högre och otydliga kostnader riskerar att hitta vägen in i din påse med pengar. Vi har nyligen fått en ny lagstiftning inom EU, MIFID 2, som ställer krav på att rådgivaren förmedlar ett mervärde och att avgifterna redovisas ordentligt. Det är bra för dig som kund men trots det finns det fallgropar att akta sig för. Bankernas egna fonder, ofta med dåliga resultat och höga avgifter, kan ta plats när andra högmarginalprodukter får stryka på foten.

Regelverket är konsumentkrav – det måste följas för ditt bästa

Vad säger regelverket då? Det finns väldigt konkreta regler som ska skydda dig mot rådgivare som inte spelar schysst. Som konsument är det oftast svårt att översätta lagtext till ett format som går att förstå och jämföra mot verkligheten.

Förenklat handlar regelverket kring rådgivning om följande:

 • Att rådgivaren måste veta målet med ditt sparande, även om målet skulle vara obestämt
 • Att rådgivaren har en skyldighet att förstå och göra en analys av din individuella finansiella situation
 • Att rådgivaren måste analysera och avgöra din risktolerans
 • Att rådgivaren känner till din nivå av kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten
 • Att rådgivaren känner till din förmåga att kunna bära förlust i det sparande de rådger om

Det innebär att rådgivarens främsta syfte är att säkerställa att du får rätt förväntningar, rätt risk och rätt avkastning på ditt sparande med hjälp av en lämplig produkt eller tjänst. Regelverket ställer också krav på transparens kring kostnader samt vilka produkter och tjänster som rådgivaren har jämfört. Ytterligare ett krav handlar om rådgivarens kompetens som måste vara bra och ständigt uppdateras. Kompetensen och kunskapen hos rådgivaren är inte något du som konsument kan påverka men transparens i tjänsten ska du alltid kräva. Fråga alltid om du inte förstår eller om något är otydligt.

Skräddarna på marknaden – varje rådgivares agenda

Det finns många olika rådgivare på marknaden. Varje skräddare har sina mål och agendor, här sammanfattar vi de vanligaste varianterna:

 • One size fits no one. Rådgivningen är gratis men du hamnar i en standardiserad produkt som oftast tillhör det finansiella institutet och kostar minst 1,5 % av ditt sparkapital varje år.
 • Den personliga skräddaren. Betala rådgivning per timme, få en individuellt anpassad produkt men till en kostnad som ofta motsvarar långt mer än 1,5 % per år.
 • Skräddaren med hundratals tyger. Sist men inte minst fristående rådgivare, med andra ord den som tar betalt i bakgrunden och vars lönsamhet beror på kickbacks, provisioner samt egna dyra produkter. De säger sig göra en utvärdering av många finansiella instrument men har ofta några favoriter, med hög lönsamhet för dem och dyrköpta råd för dig. Gör dig själv en tjänst och gå inte på den minan.

Glöm aldrig att de flesta finansiella rådgivare alltså är säljare. Endast ett fåtal är genuina rådgivare som representerar dig som den personliga skräddaren som tar betalt per timme. Problemet i det fallet är att kostnaden i regel visa överstiger mervärdet som rådgivaren tillför. En finansiell rådgivare ska alltid skydda dina intressen men glöm inte bort att det är pengar som styr – en rådgivare vill och ska tjäna pengar.

Men hur går det ihop? Att sälja en produkt och samtidigt skydda dig från produkten och dess kostnader? En snickare som inte kostar något per timme utan bara gör påslag på materialet och som samtidigt ska säkerställa att du får det bästa och mest prisvärda materialet på marknaden, fast det finns en tydlig koppling mellan dyrare material och sämre bygge, billigare material ger bättre bygge. Mitt i den här röran ska snickaren själv tjäna pengar på det hela. Problemet är tydligt och intressekonflikten ett faktum.

Viktigt om finansiell rådgivning – hur dina råd utformas

Vad är det som påverkar just de råd du får? En ganska enkel fråga som rådgivaren ibland kommer ha svårt att ge dig ett tydligt svar på. Anledningen till att du inte får ett rakt svar kan vara för att rådgivaren inte använder all information som inhämtas om dig eller att rådgivningen är standardiserad, inte unik. När rådgivaren inte lyssnar på dig blir resultatet en förenklad rådgivning där dina pengar placeras i en blandfond med 50 % aktier och 50 % räntor, en fond-i-fond eller något annat standardpaket.

Paketeringen är det viktigaste vapnet när innehållet är tunt och när namn som ”Trygghet” eller ”För dig som är i farten” dyker upp – akta dig!

När du sparar pengar – se upp för det här

Kostnader

Avgifter påverkar din avkastning väldigt mycket. En hög avgift, 1 – 2 % per år är att anse som högt, kräver stora insatser från förvaltaren och år efter år av avkastning långt bättre än genomsnittet. Om förvaltaren inte är högpresterande kommer dina pengar att växa sämre än snittet på marknaden till en kostnad som är 5 – 10 gånger högre än den behöver vara. Avgifter får olika namn och finns i olika format som exempelvis: courtage (transaktionsavgifter vid handel på börs), förvaltningsavgift, kickbacks (ersättning från produktbolag) och övriga avgifter.

Aktörer som påstår att investera i aktier kostar mindre än fonder – varning

Normalt courtage på börsen är inte 0 kr utan lite mer. Låt oss anta att du är en vanlig sparare som sparar 20 000 kr per år och tänker köpa aktier. Genomsnittscourtaget i dagsläget för en normal sparare är 0,15 % på den nivån. Det betyder att om du placerar dina 20 000 kr kommer du att betala en avgift på 30 kr. Skulle du omallokera, alltså sälja dina aktier och köpa nya, ökar så klart dina kostnader. Om du får hjälp med att välja vilka aktier du ska köpa är det inte något råd som ges gratis. Du får räkna med en prenumerationsavgift, som kan upplevas som liten, låt oss anta att den ligger på 49 kr per månad. Om du aldrig byter aktier utan behåller dem över tid blir kostnaden 618 kr per år. Översätter vi den avgiften till procentenheter på ditt sparande är det hela 3 %!

Vi skrev tidigare att 1 – 2 % får anses vara en hög avgift, 3 % är enormt mycket högre. Sett över lång tid är det tusentals kronor extra i avgifter. Om vi bortser från avgifterna finns det ytterligare ett argument att ha i åtanke, din risknivå och riskspridning. Risker handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg. En aktie som går upp i högkonjunktur, som till exempel ett gruvbolag, tenderar att rasa rejält i lågkonjunktur. Om du samtidigt äger aktier i ett läkemedelsbolag får du en riskspridning. Anledningen är att gruvbolaget och läkemedelsbolaget sällan följer samma cykler, den ena går upp när den andra går ner och tvärtom. Även om det är en riskspridning har du långt ifrån en riskminimering. När man pratar om diversifiering och bra riskminimering i ett långsiktigt sparande ska du äga mellan 30 och 40 aktier eller mer.

En indexfond ger dig en sådan spridning, upp till flera tusen aktier kan finnas med i en och samma fond, och avgiften blir ofta inte mer än 0,2 % till 0,4 %.

Vägledningsverktyg

Finansbranschen gillar att prata om digitalisering och kundnytta. Det finns otaliga konferenser kring de båda ämnena. De flesta aktörer har numera också utvecklat så kallade digitala sparrobotar som tyvärr inte gör något annat än sammanställer de mest populära fonderna. Högst antal Morningstar-stjärnor är ett vanligt kriterie som robotarna fokuserar på. Ett annat alternativ är att roboten paketerar om de traditionella aktörernas fondutbud, nytt namn men samma innehåll helt enkelt. Den här formen av robot eller verktyg är sällan smart, har ingen vetenskaplig grund bakom sina val och är framför allt inte individuellt anpassad. Inget av bolagen står heller bakom sina sparrobotars rådgivning utan friskriver sig genom att kalla dem vägledningsverktyg. Ha det i åtanke nästa gång du tar hjälp av ett vägledningsverktyg. Utfallet kan vara rent felaktigt för din unika situation.

Sammanfattningsvis – skräddarsy med teknologi och forskningsevidens

Finansiella råd ska vara oberoende både utifrån ett incitamentsperspektiv och ett produktperspektiv. De ska alltså vara fria från kickbacks, provisioner och dolda avgifter. Endast med ett sådant oberoende perspektiv kan råden bli unikt anpassade för dig och ge dig bästa möjliga kombination av byggstenar i ditt sparande. Rådgivningen behöver också vara fri från yttre påverkan, som media, reklam eller trender utan tydliga grunder.

Digital förvaltning från Waizer

En förvaltningstjänst som den Waizer erbjuder bygger på vetenskapliga grunder och räknar fram den bästa tänkbara kombinationen av värdepapper för din livssituation och ditt sparande. Den är helt fri från kickbacks och okända avgifter. Istället för att ta betalt genom provisioner eller med ett högt timarvode tar tjänsten en låg procentuell avgift på ditt sparkapital. För den kostnaden får du en sparportfölj som ändras en gång per dygn om det behövs och fördelar din risk och avkastningspotential på bästa möjliga sätt. Utifrån din risknivå får du en riskspridning och diversifiering, alltså minimering av risktagandet, för att nå rätt avkastning. Rätt avkastning är den högsta du kan få utifrån den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Sparandet är algoritmbaserat vilket gör den objektiv med fokus på att bevaka dina intressen. En människa ser ofta i backspegeln och förlitar sig på historiken vilket är en beteendevetenskapligt förankrad brist eftersom vi vet att historiken inte garanterar framtiden när man förvaltar pengar.

Glöm inte det viktigaste – teknologin utvecklas kontinuerligt med ny kunskap istället för att låsa sig fast vid historien. Till skillnad från människor behandlar den också alla kunder, oavsett storlek på plånbok, lika.