Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

Så lyckas du med ditt sparande

Att spara pengar kan vara både enkelt och kul, framför allt när du tänker på vad du kan göra för de pengar du har lagt undan! Kanske vill du få ihop ett kapital till något du gillar eller alltid har drömt om. På den här sidan hittar du inte en oändlig bucket list över galna saker att göra med dina sparpengar. Istället går vi igenom några praktiska och enkla steg du kan ta till för att påbörja ett långsiktigt sparande.

Kom ihåg att det inte bara handlar om att lägga pengarna på hög och låta dem vara.
För ett riktigt bra sparande krävs fyra saker:

  1. Ha ett tydligt mål med ditt sparande
  2. Automatisera ditt sparande
  3. Hålla koll på avgifterna för dina investeringar
  4. Se till att få rätt avkastning för varje investerad krona

Steg 1. Få översikt över din privatekonomi - tillgångar och skulder

När du ska börja spara långsiktigt är det viktigt att först få en bild över hur din situation ser ut just nu. Till att börja med har vi alla oftast både tillgångar som sparade pengar, fonder och ett boende. Vi har också skulder som bolån, studielån eller krediter. De här uppgifterna kan du sätta in i en enkel balansräkning för att snabbt få en överblick av hur din ekonomiska situation ser ut. Tänk på det som en för- och motlista där dina tillgångar är för och dina skulder är mot. På den listan sätter du upp dina tillgångar på ena sidan och dina skulder på andra sidan, det behöver inte vara exakta värden utan det går bra att uppskatta. Räkna ut hur du ligger till genom att dra bort dina skulder från dina tillgångar.

Hur känns det? Bra? Dåligt?

Om det skulle vara så att dina skulder överstiger dina tillgångar är det inget att vara orolig för. Så ser det ut för många andra också. Från och med nu ligger du dock steget före. Du har genomfört det första steget i ditt sparande, du har överblickat dina skulder.

Steg 2. Gör en budget för att hålla koll på dina utgifter

För många innebär att sätta budget, något av det tråkigaste de kan tänka sig. Men det många förbiser är att budgetering är en grundbult i att bygga ett sunt sparande. Din personliga ekonomiska plan handlar främst om hur mycket pengar du får in varje månad, till exempel lön, och hur stora utgifter du har. De flesta har utgifter i form av skulder, levnadsomkostnader och onödig med trevlig lyxkonsumtion. Genom att skapa en budget där alla utgifter förs in får du snabbt en bild över vad du har för kostnader som kan skäras ner eller kanske helt tas bort. Nu kanske du tänker ”Onödig? Men man måste väl få leva?” Svaret på det är att självklart måste du få leva och därför är det bara du som kan bestämma vad som är nödvändigt eller inte bland dina utgifter. Men när du väl har skapat en budget får du en bättre överblick och kan se vilket utrymme du har för att spara och vad som kanske ändå är onödigt i dina ögon.

I arbetet med din budget är det även viktigt att du ser till att planera in större kommande utgifter. Det kan vara utlandsresor, investeringar i renovering eller kanske att bilen behöver en service. Genom att du gör det skapar du en bättre förståelse för din konsumtion och kan på så sätt ligga steget före samtidigt som du ger dig själv utrymme för att ha kul på vägen.

Numera behöver du inte längre sucka och gäspa när du tänker budget. Med hjälp av dagens teknik kan du enkelt hålla koll på och uppdatera dina intäkter och kostnader direkt i telefonen. Vårt tips är att nyttja dessa hjälpmedel för att göra budgeterande både enklare och roligare.

Steg 3. Sätt upp tydliga sparmål och börja månadsspara

Ofta har du ett par räkningar eller inbetalningar du hanterar via din internetbank. Den tiden du tillbringar där är ett perfekt tillfälle att investera i dig själv och dina nära. Passa på att se över dina sparmål och håll koll på hur ditt sparande mår.

Ett bra mål att ha för ditt sparande är att investera minst 5–15 % av din nettolön varje månad. Självklart varierar möjligheterna kring månadssparande för varje individ och därför är det viktigt att du själv sätter upp ett sparmål som du tycker är rimligt och är bekväm med. Ett mål som är realistiskt och uppnåeligt är det första steget mot att automatisera ditt sparande. När du har bestämt hur mycket och hur ofta du sparar kan du enkelt låta banken sköta det tekniska och sparandet rullar nu på av sig självt.

Anpassa sparandet efter sparmålet och sprid dina risker

När du ska välja hur du vill spara för att uppnå dina mål kan man förenklat säga att det finns två typer av sparande. Antingen sparar du på konto eller så sparar du genom värdepapper.

Att spara på konto är ett räntesparande och något som banker generellt brukar rekommendera. Det är en logisk rekommendation då det ger dig direkt tillgång till dina sparade pengar. Frågan du får ställa dig är om det är helt rätt?

Att buffertspara innebär att du sparar pengar som du till exempel snabbt kan få tillgång till vid oväntade utgifter. Buffertsparande är ett av de mest långsiktiga sparmålen du kan ha och bankerna brukar rekommendera att ens buffert består av 2–3 månadslöner. Dock ger ett sparande på konto 0 kr i avkastning och när du sparar är det viktigt att i alla lägen tänka på att få avkastning och ränta på dina sparpengar.

Spara i värdepapper

Att spara i värdepapper är även det ett vanligt alternativ som många väljer. Oftast innebär det att du sparar i fonder vilket också är det alternativ som ger bäst möjlighet till avkastning. Med ett sparande i värdepapper medföljer det även en viss risk. En risk som avgör hur hög avkastning du får och kan vara avgörande beroende på hur långsiktigt du planerar att spara. En hög risk innebär en större risk för värdeminskning men hög risk går också hand i hand med en bättre avkastning. Låg risk på sparandet innebär det motsatta och kan vara mer attraktivt vid ett kortsiktigt sparande. Ett tips är att sprida riskerna genom att välja olika typer av fonder att investera i. Något som är viktigt att tänka på i det här läget är avgifter och balans i ditt sparande.

Ett varningens ord vill vi ge för att investera i så kallade fond-i-fonder, ett sätt att spara som din bank eller ditt försäkringsbolag kanske har försökt sälja på dig. De här fonderna investerar dina pengar i underliggande fonder som kostar mindre än om du själv hade investerat direkt i dem. Många gånger betalar du ett överpris för en undermålig produkt vilket oftast innebär dålig avkastning.

Vi förstår att det nu är lätt att bli förvirrad och känna att sparandet är övermäktigt men här är några tips på vägen:

  • Välj vilken typ av sparande du vill ha, räntesparande eller fondsparande
  • Fundera över hur långsiktigt ditt sparmål är
  • Undvik så kallade fond-i-fonder och investera direkt i fonderna istället
  • Fördela ditt sparande på olika fonder. Investera i både hög- och lågriskfonder.
  • Håll koll på avgifterna i dina fonder. 1,5 % kan låta lite men är en hög avgift, framför allt om du inte får en bättre avkastning än genomsnittet.

Steg 4. Hitta någon som vill hjälpa dig med sparandet, inte bara sälja till dig

Gång på gång har det konstaterats att aktörer inom finansvärlden ofta bryr sig mer om sin egen lönsamhet än om kundens bästa. Tyvärr gäller det här även för nyare aktörer som, trots sina budskap om kundens bästa, ofta gör exakt samma sak som sina större konkurrenter. Men det finns hopp! Allt fler digitala, konsumentvänliga tjänster dyker upp med siktet inställt på att förändra branschen och hålla konsumentens bästa i åtanke.

Ofta är de här nya aktörerna ute efter att förändra attityden gentemot dig som konsument och förnya de tjänster som erbjuds. Det som kan vara ett dilemma för nyare aktörer är tillit. Tillit är något som byggs upp med tid och måste förtjänas utifrån bra presterande och kundhanterande. Dock anser vi på Waizer att man ofta kan ge de här aktörerna tillit redan från start då de är helt emot provisioner eller andra former av betalning mellan aktörer i branschen. Det viktiga att tänka på om du väljer en ny aktör är att se till att bolaget lyder under Finansinspektionens tillsyn och sist men inte minst, håll koll på förvaltningens avgifter.

Lycka till!