Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

Pension behöver inte vara svårt eller tråkigt

Det finns en vedertagen uppfattning om ämnet pension. Att det är lika med en stor dos ångest och flertalet gäspningar. Ett ämne som känns abstrakt, avlägset och ångestladdat. Så är det för många. Det tragikomiska i det hela är att ämnet är högst aktuellt utifrån ett medialt perspektiv. Det skrivs spaltmeter av artiklar om pension och avgifter men också om vilka som är skurkar och vilka som är hjältar på pensionshimlen. Möjligt att det skrivs fler skurkhistorier.

Varför känns det som om ingen bryr sig?

En del av svaret är att vi är människor. Och forskning visar att vi människor inte naturligt kan relatera till konsekvenser som är längre fram än vad vi kan föreställa oss. Även vid 60 års ålder, när du har fem år kvar till den lagstadgade pensionsåldern, tycker du antagligen fortfarande att pension är fruktansvärt tråkigt och oerhört komplext. Branschens nördiga intresse delas alltså inte av många andra. Att nå fram med ett budskap om vikten att ta hand om sin pension blir därför minst sagt en utmaning. Men pension är faktiskt inte så svårt, komplext eller jobbigt att ta tag i. Det handlar om att ändra perspektiv.

Alla aktörer på marknaden pratar om att ett framtida finansiellt välmående har ett direkt samband med ett nutida sparande. Låter inte det abstrakt? Hur ska du som individ resonera?

Om du inte gör något kan du bara räkna med ca 60% av din förväntade framtida inkomst

Studier från flera svenska institut visar att genomsnittssvensken idag, oavsett om individen i fråga är tjänsteperson eller arbetare, kommer att få ut runt 60% av sin framtida slutlön som pension. Denna nivå når individen tack vara tjänstepension i kombination med den del som kommer från den allmänna pensionen. Nivån ger en hyfsad grund för pensionen men redan nu ser vi att framtidens pensionärer inte alls kan räkna med lika höga nivåer.

Pension – din framtida förmåga att kunna konsumera (att kunna betala dina räkningar)

nsikt och förståelse innebär perspektiv. Ett vanligt resonemang brukar vara att konsumtionen och utgifterna går ner ju närmare pensionen du kommer. Barnen flyttar ut, du byter boende eller rent av lever mer ekonomiskt än tidigare. Vi lurar oss själva en aning när vi resonerar på det viset. Amerikanska studier kring konsumtionsmönster visar att våra konsumtionsbehov eller mönster inte kommer att förändras mycket i samband med pension. Ditt individuella konsumtionsmönster påverkas såklart av din individuella situation men i generella termer ger studierna en bra vägledning. Dessa undersökningar konstaterar att konsumtionen för en individ ökar drastiskt mellan 25 år och 50 år. Efter femtio planar konsumtionsnivån ut och men går inte ner särskilt mycket under din livstid. Det betyder att du egentligen, om än statistiskt, inte nöjer dig med mycket mindre än din framtida slutlön.

Du kommer troligen behöva mer än 60%

Ett tydligt tecken på att många vill ha samma levnadsstandard som pensionär som innan. Det finns alltså ett faktiskt gap mellan ett framtida behov och nivån en framtida pensionär faktiskt kommer att få ut. Det är mot denna bakgrund som du bör tänka över ett eget sparande till pensionen. Ju fortare du sätter igång, desto större effekt får det på din pension.

Tumregel – hur mycket är du redo att kompromissa?

Forskningsstudier gjorda i USA visar alltså inte på en drastiskt minskning av utgifter i samband med att en person går i pension. Hur ska du då tänka för att inte tumma allt för mycket på din framtida levnadsstandard? Baserat på denna statistik över hur utgifterna förhåller sig genom livet, skulle en sund uppskattning kunna vara att behovet i generella termer landar på ca 80% av din framtida slutlön. Detta för att behålla en levnadsstandard som du som individ har innan du går i pension.

Hur du når dit? – En sparad krona idag ger mycket glädje i framtiden

Svaret på hur du ska göra för att inte kompromissa för mycket är både självklart och tråkigt. Spara mer pengar. Det finns nämligen inga genvägar, om du inte har turen att vinna ett antal miljoner på lotto. Börja att spara månadsvis eller lägg undan klumpsummor. Det spelar ingen roll hur – bara gör det. Låt oss kika på ett kort exempel. Anta att du tjänar 400 000 kr per år och att du jobbar inom industrin. Din arbetsgivare kommer årligen sätta av 18 000 kr innan skatt till din tjänstepension. Eftersom dessa avsättningar görs brutto kommer du troligen skatta minst 30% vid uttagstillfället. Med 1000 kr i eget sparande i pension matchar du det belopp som din arbetsgivare har lagt undan till dig. Placerar du de väl, diversifierat och kostnadseffektivt – kan 1 000 kr i månaden om 30 år kommer ge dig ett extra tillskott på 4 000 kr i månaden (beräknat med 5% avkastning i snitt och 15 års utbetalning). Inte illa!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dina framtida behov först och främst styrs av din egen livssituation. Ingen kan heller förutse hur lång tid du kommer att behöva pengarna.

Men alla kan vara överens om att om att vi som individer vill bestämma själva hur vi vill leva på ålderns höst, snarare än låta andra eller ens vår egen ekonomi bestämma eller begränsa livet. För att säkra att den ”framtida lönen” inte ger betydligt sämre levnadsstandard än den nuvarande lönen ger, kommer du som individ i allt större utsträckning att behöva spara själv. Ju förr du startar, desto bättre.