Insikter till ett bättre sparande

Sparskola

Robotrådgivning – om att inte köpa grisen i säcken

Är automatiserad digital förvaltning, så kallad robotrådgivning – framtidens finansiella rådgivning? Den traditionella åsikten, som representeras av vissa befintliga branschexperter med väldigt dyra produkter och bra marknadsföring, är att robotrådgivare inte är något annat än prispressare som investerar i billiga indexfonder. Men sanningen är mer nyanserad än så.

Nuvarande aktörers affärsmodeller, likväl lönsamhet, är beroende av intäkter från kickbacks samt rådgivning där de egna produkterna gynnas. I dagens finansmarknad där befintliga aktörer betraktar sina kunder som ointresserade och okunniga när det gäller sparande, är det viktigt att nya digitala aktörer inte tar samma väg. Robotrådgivning kan vara framtiden där du som konsument för första gången sätts i förarsätet för ditt sparande. Om du väljer rätt aktör, kan du känna dig trygg med att din sparrobot tillvaratar dina intressen i alla lägen. Men, som vanligt, finns det fallgropar även här. Här går vi igenom och förklarar basen för robotrådgivning och förtydligar vad bra robotrådgivning är.

En äkta robotrådgivare sätter individen i fokus

Varje dag kan vi läsa om en bank som har lanserat en robottjänst och det är förståeligt att gemene man inte orkar sätta sig in i detaljerna. Du tänker direkt: är inte alla digitala aktörer eller automatiserade tjänster likadana? Svaret är nej. Men vad kännetecknar då en äkta robotrådgivare och vilka fällor skall du undvika. Vi börjar med att definiera vad kraven är för bra och äkta robotrådgivning är:

  • Affärsmodellen ska vara oberoende av bank/finansiell aktör med egna produkter och det får inte finnas kickbacks mellan aktören och de finansiella instituten.
  • Oberoende och vetenskaplig utvärdering av finansiella marknader och selektion av de finansiella instrumenten ska ingå i tjänsten. Instrumenten aktören använder bör vara utvärderade ner till minsta lilla beståndsdel.
  • En relevant lämplighetsbedömning och analys av din individuella situation som konsument bör ske för det sparmål du har. Uppgifter ska användas av institutet för att skapa den optimala investeringsstrategin för just dig. Du och din situation i relation till ditt sparmål ska vara i fokus. Inte bankens lönsamhet.
  • Investeringsstrategin ska vara byggd på avancerade finansiella teorier och fri från beteendevetenskapliga mänskliga misstag. Förvaltningen ska ha fokus på riskjusterad avkastning, dvs rätt avkastning för varje enskild krona du sparar.
  • Sist men inte minst – inga fixstrategier. Du är unik som individ och din portfölj bör vara unik oavsett hur mycket eller hur lite du sparar. Ditt sparande måste vara dynamiskt och följa din sparhorisont, samt vara vetenskapligt och beroendefritt.

Låt dig inte luras av första intrycket

Människor förlitar sig på sitt första intryck av en vara, tjänst eller person. Rådet här är att inte låta dig luras av din första upplevelse eller intryck när du möter en robotrådgivare. På ytan kan det enkelt konstateras att många robotrådgivare har liknande processer för att komma igång. De flesta börjar med ett kort frågeformulär för att bedöma din individuella situation och din risktolerans. Baserat på dina svar kommer en robotrådgivare att rekommendera en portfölj eller investeringsstrategi. Och där slutar likheterna och skillnaderna börjar.

Investeringsstrategin är avgörande – du vill inte ha en ”out of the box”- lösning

De flesta robotrådgivare, eller för den delen vanliga mänskliga kapitalförvaltare (OBS! inom Private Banking inte för dig som är en vanlig sparare), använder en ”out of the box”- lösning i form av modern portföljteori (MPT) som sin investeringsstrategi. Förenklat kan vi förklara MPT genom en välkänd sägen: lägg inte alla ägg i samma korg, dvs. fördela dina tillgångar brett och diversifierat. Men som alla teorier byggs MPT på antaganden om rationalitet. Den förutsätter att investerare fattar rationella beslut och alltid förväntar sig en högre avkastning vid högre risk. I det stora hela är MPT metoden sund, men tänk på att finansmarknaden inte beter sig rationellt och logiskt. Möjligtvis under perioder, men långt ifrån hela tiden. En bra robotrådgivare (eller mänsklig finansiell rådgivare) behöver därför mer än MPT.

Digitalt flöde med marknadsföring snarare än robotrådgivning. Gör din läxa!

Nästa punkt du bör se upp med är marknadsföringen. Eftersom många finansiella institut arbetar med en segmenteringsstrategi i sina kundrelationer, är det väldigt tydligt att budskapet till konsument fokuserar på att locka till sig X-, Y- och millennium-generationerna. I de flesta fall betraktar dessa generationer sin bankrelation som en app jämförbart med Google Maps. Banker vet samtidigt att sparande är en lågintresseprodukt och vet att du som kund är oengagerad. Resonemanget i bankernas ledningsgrupper när man pratar om digital rådgivning går troligen såhär:

Varför erbjuda våra kunder en optimal produkt, som är dyr att underhålla när vi vet att de troligen köper en produkt som är billig att producera? Kan vi inte bara effektivisera, automatisera och öka vår lönsamhet samtidigt?

Väldigt många aktörer, både nya som befintliga aktörer, kommer därför fokusera på termen robotrådgivning. Din första tanke bör därför vara: Vad är aktörens affärsmodell? Hur tjänar de pengar? Om en bank med egen plattform eller egna produkter lanserar en egen robotrådgivare kan du med säkerhet veta att detta är en del av deras digitala strategi, snarare än äkta robotrådgivning. Ompaketering är ett vedertagen strategi och att byta ett befintligt affärsflöde som leder dig till deras egna produkter kan upplevas som nytt och fräscht. I det finstilta står det trolige också att dessa tjänster allokerar dig i produkter som banken känner för – inte kanske vad som är bra för dig individuellt. Du får troligen inte heller någon utvärdering av de fonder eller tillgångar som ingår. Du får alltså en bättre långsiktig förvaltning av dina pengar genom att köpa en billig global indexfond. Därför: varning på flera fronter! Detta är inte bra rådgivning även om retoriken från dessa institut antyder det genom marknadsföringen. Eller mer konkret, som ordspråket säger – man kan klä en gris i frack och hög hatt, men det är fortfarande ett svin. Blir inte du lite arg när du tänker på det?

”Robotrådgivare” med fixstrategier

De allra flesta så kallade robotrådgivare, framför allt befintliga institut, kommer med största sannolikhet erbjuda dig fem fixstrategier. Det råd du får blir därför varken individuellt eller unikt. Dessa statiska förvaltare, säljer en portfölj av billiga börshandlade fonder (ETF) och håller fast vid den korgen oavsett hur långt tidshorisont du har i ditt sparande. Bristerna med strategin är många och tydligast är det när det gäller individualisering.

Tänk på ditt sparande som en Brio Plocklåda, som är en leksak som små barn använder för att öva på finmotorik och utveckla logiskt tänkande. Låt oss anta att du är en stjärna (det är vi väl alla), men att robotrådgivaren försöker trycka ner dig i ett fyrkantigt hål. Visst, med lite ansträngning så passar stjärnan i fyrkanten – men är passformen rätt? Fixstrategin du erbjuds gör därför att din allokering mot aktiemarknaden är felaktig genom hela din sparhorisont. Du kommer att ha för lite aktier och för mycket räntor i början och tvärtom på slutet. Återigen, köper du en billig blandfond kan du få samma allokering i ditt sparande. Blandfonder är aldrig bra men troligen billigare i längden. Så samma varning på flera fronter återigen. Bara för att ågon säger att det är robotrådgivning betyder det inte att det är det. Marknadsföringen kommer vilseleda dig. Robotjänster med fixstrategier är aldrig ett bra sparande.

Sammanfattning – robotiserad finansiell rådgivning är det rätta

Finansiell rådgivning utan mänsklig kontakt kan vara en skrämmande tanke för vissa. Känslan av att man måste prata med någon om sitt sparande är lika inpräntad som att andas. Aktiemarknader går upp och ner, och i dåliga tider är första infallet att man vill prata med någon. Vad skall man göra? Forskning visar dock att förhastade beslut, mänskliga misstag och övertro på timing kostar sparare 1,75% årligen i avkastning. Den mänskliga rådgivaren bidrar till detta i högsta grad. Du som konsument måste därför ställa dig själv frågan: vad kostar den mänskliga kontakten dig i form av överavgifter, spretiga råd, dåliga fonder och får du egentligen någon hjälp i dåliga marknader. Det finns en anledning till varför det är enbart banker som historiskt tjänat pengar på sparande.

Teknologisprånget har gjort att gemene man använder avancerad teknik och algoritmer i många situationer varje dag. Och i de flesta fall har den 100% tillit till denna teknik. Borde vi då inte börja lita på att teknik ger faktiskt bättre finansiella råd än traditionella mänskliga metoder?

Svaret är självklart ja. Robotiserad finansiell rådgivning är det enda rätta och sunda för en framtida finansiell rådgivningstjänst. Begränsade modeller, digitala flöden med lite smink eller så kallade robotrådgivare med fixstrategier inte är framtiden. En riktig robotrådgivare ger dig en unik möjlighet att känna en hittills ouppnåbar trygghet i ditt sparande. När en aktör dessutom bygger på vetenskap och ett oberoende beskrivet i början av vårt inlägg, finns det validitet att kalla tjänsten för en äkta robotrådgivare och du kan känna dig trygg med ditt sparnde. Du vet att rådgivaren arbetar för dig och ingen annan. I alla andra fall är det fråga om en digital ompaketering av en dålig befintlig tjänst.