Waizer

Klagomål

Klagomål

Vi gör alltid vårt yttersta för att göra våra kunder 100% nöjda. Tyvärr så kommer vi antagligen inte lyckas med denna ambition och då har du som kund självfallet rätt att lämna in ett klagomål.

Det lättaste för dig som kund är att kontakta vår kundtjänst på support@waizer.se om du inte känner dig helt nöjd med någonting. Vi kommer då försöka göra allt vi kan för att hjälpa dig och åtgärda eventuella problem.

Om du efter kontakt med vår kundtjänst fortfarande inte känner dig nöjd och vill lämna in ett formelt klagomål kan du självklart göra det också. Då skickar du antigen ett brev till nedan adress eller via e-post.

Att: Compliance Officer Waizer AB (klagomålsansvarig)
Waizer AB c/o Benify AB
Box 7812
103 96 Stockholm
Sverige

E-post: klaga@waizer.se

Om du efter kontakt med vår klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd, kan du också kontakta Konsumenternas bank & finansbyrå som är en oberoende instans som hjälper kunder inom den finansiella industrin.

Konsumenternas bank & finansbyrå
Box 242 23 104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85

Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Du kan nå dem via nedan adress eller via deras hemsida.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm