Waizer

Policy angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Policy angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Då vi är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen kräver lagen att vi både har interna policies och processer för att motverka eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi tar förstås detta krav på allra största allvar och har därför utvecklat strikta interna styrdokument som detaljerar vilka processer vi har och hur vi ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har även utvecklat processer och system för att säkerställa att vi lever upp till de policies vi har och lagkrav som finns.