Policy angående åtgärder mot pennningtvätt och finansiering av terrorism

Policy angående åtgärder mot pennningtvätt och finansiering av terrorism

Då vi är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen kräver lagen att vi både har interna policies och processer för att motverka eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi tar förstås detta krav på allra största allvar och har därför utvecklat strikta interna styrdokument som detaljerar vilka processer vi har och hur vi ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har även utvecklat processer och system för att säkerställa att vi lever upp till de policies vi har och lagkrav som finns.

Du, som vanlig kund, kommer inte att ha några problem med dessa processer. Dock finns det vissa typer av personer som vi tyvärr inte kan erbjuda att bli medlem i Waizer, tex., om du klassas som en Politiskt Utsatt Person (PEP) kommer du inte kunna öppna ett Waizer konto.

Vi har även etablerat processer som kontinuerligt utvärderar kontoflöden för att dedektera potentiell penningtvätt. Per lag har vi också rapporteringskyldighet om vi misstänker att någon person använder ett Waizer konto för penningtvätt.

Avslutningsvis vill vi poängtera att du som vanlig person inte behöver oroa dig över dessa frågor, men om du vill veta mer om vårt arbete runt motverkandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, kan du kontakta oss via support@waizer.se.